Werkwijze

Werkwijze

De werkwijze van Compello is in onderstaande afbeelding grafisch weergegeven. Vanaf deze vier gebieden start de dienstverlening.

Beleid

Compello heeft met haar senior business consultants dè kennis in huis om niet alleen volwaardig gesprekspartner te zijn, maar samen met beleidmakers binnen organisaties dè juiste beleidskeuzes te maken. Samen een plan en roadmap opstellen plus de berekening van de Return On Investment (ROI).

ICT visie en strategie ontwikkeling en deze uitwerken in een ICT Masterplan (Meerjarenbeleidsplan en een ‘roadmap’) is de basis voor ICT veranderingsprocessen. Compello kan daarbij ondersteunen. Van beleid naar uitvoering. Compello ondersteunt in het opstellen van beleid tot en met het uitvoeren daarvan. Compello kan eveneens de kennis aandragen om tot borging van beleid en aansturing te komen.

Advies

Na inventarisatie van de huidige omgeving wordt samen met de senior business consultant gekeken naar mogelijke oplossingen om uw organisatie effectiever en efficiënter te laten opereren. Hier vanuit worden consultants ingezet die u deskundig adviseren. Consultants met een specialisatie in één van onze drie expertisegebieden, informatie, centralisatie en/of bedrijfscontinuïteit. Rapportage is nooit een doel op zich. Het dient altijd om te komen tot een weloverwogen beslissing ter verbetering van uw bedrijfsprocessen.

Implementatie

Wanneer er duidelijkheid is over de oplossing heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze engineers bij implementaties. De projectfase breekt aan. Onze adviezen worden onafhankelijk gegeven en u kunt als klant deze adviezen door ons, maar ook door derden laten uitvoeren. Soms kan uw eigen IT afdeling het project (deels) uitvoeren en de veranderingen initiëren. Onze engineers zijn specialisten in hun vakgebied, altijd werkend vanuit de Compello IT Strategie. Implementaties worden fixed price en met een resultaatgarantie aangeboden.

Beheer

Het beheren van IT omgevingen is de laatste, maar uiterst belangrijke schakel in het proces. Compello werkt vanuit de gedachte dat er na een succesvolle implementatie, professioneel beheer moet plaatsvinden om de nieuwe situatie te borgen. Hiervoor hebben we een team van professionals: de support engineers. Soms bij u op locatie, soms remote vanuit onze servicedesk.