Second Opinion

Door middel van een second opinion vindt een beoordeling plaats van uw IT omgeving. Wij kunnen ook een second opinion uitvoeren op een voorstel van een andere IT partij, hetgeen nuttig kan zijn bij twijfels (of conflict) over een voorstel, oplevering of onzekerheid over de het project(plan). Het moet worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over een situatie, investering of contractuele verplichting. Compello voorziet u van de juiste onafhankelijk informatie om dit weloverwogen besluit te maken.

  • Professioneel
  • Duidelijk
  • Onafhankelijk
  • Kritisch
  • Helpend

Heeft het gevoel dat er zaken op IT gebied beter kunnen of zijn er terugkerende klachten die stress veroorzaken en medewerkers kostbare tijd kosten? Vraag dan Compello om een second opinion. Wij maken een inventarisatie van uw IT-omgeving en geven aan waar de verbeterpunten liggen. Met dit plan kunt u in overleg gaan met uw huidige IT-partner om uw IT omgeving weer op niveau te brengen.