Referenties

Vraagstelling:
Voor groei van de organisatie is een toekomst bestendigde en flexibele IT omgeving benodigd.

Gerealiseerde oplossing:
Compello heeft een hybride cloud oplossing geïmplementeerd. Binnen de eigen IT omgeving is een private cloud gerealiseerd middels Microsoft Windows Server 2016 en Remote Desktop Services. De mail functionaliteit is als gestandaardiseerde dienst met Exchange Online. Ook is cloud based authenticatie middels Azure Active Directory ingeregeld inclusief Azure disaster recovery.

Vraagstelling:
Voor groei van de organisatie is een gestandaardiseerde en centrale IT omgeving benodigd

Gerealiseerde oplossing:
Alle bedrijven binnen de Remkes Groep maken gebruik van Office 365, Azure Active Directory en Azure back-up. Naast de gedeelde resources zijn op de lokale vestigingen de noodzakelijke IT-componenten geplaatst. Op de centrale locatie in Epe is een Remote Desktop farm ingericht waarmee centraal een desktop voor alle medewerkers beschikbaar is, zodat op elke locatie de applicaties benaderd kunnen worden. Op deze wijze is een hybride cloud gerealiseerd die geschikt is voor verdere groei naar de toekomst toe.

Remkes

Vraagstelling:
Om portalen te ontwikkelen is een schaalbare test, acceptatie en productie omgeving benodigd

Gerealiseerde oplossing:
Compello heeft een Microsoft Azure omgeving ingericht met App services en SQL managed instances. Flexibele inzet van de resources en schaling buiten kantoortijden, zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Naast de realisatie heeft Compello deze omgeving in beheer.

Vraagstelling:
Eén aanspreekpunt voor alle IT vraagstukken en ondersteuning

Gerealiseerde oplossing:
Met de Single Point of Contact functie worden alle IT zaken centraal in behandeling genomen vanuit de Compello Servicedesk. Van het beheer over de IT infrastructuur, monitoring van servercomponenten, begeleiding van applicatie leveranciers tot werkplek ondersteuning op locatie. VanWonen maakt hierbij gebruik van Microsoft Surfaces devices binnen een Microsoft hybride cloud oplossing. Volledig gestandaardiseerd met Office 365, Remote Apps & Mobile Device Management.

Vraagstelling:
Centraal, veilig en dynamisch informatie- en samenwerkingsplatform

Gerealiseerde oplossing:
Centraal, veilig en dynamisch informatie- en samenwerkingsplatform Gerealiseerde oplossing: Een onderwijsorganisatie van 27 basisscholen in Apeldoorn. Compello heeft een toekomst bestendigde ICT omgeving gerealiseerd met Microsoft Office 365. Hierbij zijn koppelingen met kernapplicaties en Azure AD voor beveiliging & authenticatie. Microsoft SharePoint & Exchange Online worden toegepast als samenwerkingsplatform en communicatievoorziening voor alle medewerkers en leerlingen binnen PCBO Apeldoorn.