Privacy Policy

Privacy Policy

1.1 Algemene informatie

Compello, Schrevenweg 5, 7943 HV Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke informatie zoals vermeld in dit privacy beleid.
Contact details: +31 384555170.

1.2 Persoonlijke informatie die Compello behandelt

Compello behandelt de volgende persoonlijke informatie:

  • Voor- en achternaam
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer (indien gevraagd en ingevuld)

1.3 Speciale en/of gevoelige persoonlijke informatie die Compello behandelt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om informatie te verzamelen van bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Compello kan echter niet nagaan of een bezoeker van de website ouder is dan 16 jaar. Daarom raden wij ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat informatie van kinderen wordt verzameld zonder toestemming van de ouders. Verder heeft onze website en/of dienst niet de intentie om informatie te verzamelen over etniciteit en/of spiritualiteit en/of seksuele geaardheid of andere speciale of gevoelige informatie met uitzondering van wettelijke HR-processen. Als u ervan overtuigd bent dat Compello persoonlijke informatie van een minderjarige of andere eerder genoemde speciale/gevoelige informatie heeft verzameld zonder de vereiste toestemming, neem dan contact met ons op via info@compello.nl en wij zullen deze informatie verwijderen.

1.4 Met welke bedoeling en op welke basis behandelt Compello persoonlijke informatie?

Compello behandelt persoonlijke informatie voor een of meer van de volgende doelstellingen:

  • Verzenden van de Compello nieuwsbrief
  • De mogelijkheid te hebben om te bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
  • Informeren omtrent veranderingen met betrekking tot onze diensten of de producten die we aanbieden
  • Om HR gerelateerde zaken te kunnen uitvoeren

1.5 Geautomatiseerde besluitvorming

Compello maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om beslissingen te nemen over onderwerpen die een significante impact kunnen hebben op individuen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Compello) toezicht houdt op de beslissingen die worden genomen.

1.6 Hoe lang slaat Compello persoonlijke informatie op

Compello bewaart uw informatie niet langer dan nodig is met een maximale duur van 4 jaar, waarna de informatie wordt verwijderd. Deze duurvermelding kan worden opgeheven indien een wet of voorschrift vereist dat Compello de informatie voor een langere periode opslaat.

1.7 Delen van persoonlijke informatie met derde partijen

Compello verkoopt uw persoonlijke gegevens niet. Compello deelt uw gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Compello heeft ook verwerkingsovereenkomsten met organisaties die uw informatie verwerken om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen. Compello blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Compello gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

1.9 Uw informatie raadplegen, wijzigen, verwijderen of verplaatsen

U heeft het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Bovendien heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Compello in te trekken en heeft u recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Dit betekent dat u een verzoek aan ons kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij over u in een computerbestand hebben, naar u of naar een andere organisatie die u hebt genoemd, te sturen.

U kunt een verzoek om toegang, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of om intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@compello.nl. U kunt ook klikken op de opt-out link in de gedeelde communicatie (bijv. nieuwsbrief) om uw toestemming in te trekken.

10 Hoe Compello jouw informatie beveiligt

Compello neemt de bescherming van uw informatie serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën. Als u van mening bent dat uw gegevens niet veilig zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via info@compello.nl

1.11 Laatste aanpassingsdatum

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 4 december 2018.