Ondersteuning op locatie

Automatisering kan uw organisatie helpen uw gestelde doelen te bereiken wanneer er op juiste wijze beheer wordt toegepast. Beheer op locatie wordt vaak ingezet in situaties waarbij direct contact met de gebruikersorganisatie gewenst is of in situaties waarbij een interne ICT-afdeling van een organisatie (tijdelijk) extra kennis en ondersteuning kan gebruiken.

Beheer op locatie wordt met een bepaalde frequentie per maand inzet uitgevoerd. Afhankelijk van de behoefte kan deze inzet op locatie of remote worden uitgevoerd. De primaire doelstelling van deze inzet is het controleren en bijstellen van de te beheren IT omgeving. Na uitvoering van ondersteuning op locatie wordt een beheerverslag opgesteld en besproken. In dit verslag wordt beschreven welke punten gerealiseerd zijn en, indien nodig, welke extra acties nodig zijn om bepaalde zaken structureel te verhelpen. In dit document worden ook eventuele aanbevelingen over de IT omgeving genoemd.

  • Beheer op locatie
  • Controleren en bijstellen te beheren IT omgeving
  • Beheerverslag
  • Zowel remote als beheer op locatie

Voordeel van ondersteuning op locatie is dat er direct contact is met eindgebruikers. Het geven van advies, uitleg of instructies behoort dan tot de mogelijkheden. De praktijk leert ons dat direct contact bijdraagt aan tevredenheid over IT en de kwaliteit van IT beheer. Tevens draagt het beheer op locatie bij aan het opsporen van problemen op de werkvloer en versnelt dit het proces van het vertalen van deze problemen naar bruikbare oplossingen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via ons telefoonnummer of vul het onderstaande contactformulier in.