Nieuws

Compello realiseert nieuw Azure Cloud platform voor PCBO Apeldoorn

Category: Geen categorie

Na afronding van de opgestelde plannen in het kader van de toekomstbestendige IT infrastructuur voor PCBO Apeldoorn heeft Compello tevens de opdracht gekregen om de volgende stappen uit te voeren en het nieuwe Azure Cloud platform te realiseren in combinatie met Office 365. Als eerste vervolgstap zijn detailontwerpen opgesteld voor de nieuwe IT infrastructuur. Na afronding en goedkeuring van de detailontwerpen is een demo omgeving (POC) opgesteld om de functionaliteiten en werkwijze zoals beschreven in de detailontwerpen te realiseren.

De detailontwerpen bestaan uit ontwerpen en plannen ten behoeve van de inrichting van het Azure Cloud platform voor de 27 verschillende basisscholen die onder de organisatie vallen. Binnen deze ontwerpen is in detail beschreven hoe de uiteindelijke inrichting wordt. Onderdelen die naar voren komen zijn de Azure Active Directory, mobile device management, Microsoft Office 365, Microsoft SharePoint en koppelingen tussen de kernapplicaties (AFAS, ParnasSys, Office 365 en Azure AD).

Aan de hand van de opgestelde detailontwerpen is gestart met de realisatie van de demo omgeving. Middels deze demo omgeving worden de functionaliteiten getest en komt de nieuwe werkwijze naar voren. Hierbij worden de Azure Active Directory, Office 365 en koppelingen met de kernapplicaties gerealiseerd. Tevens is het SharePoint portaal ingericht waarin alle benodigde rollen en rechten zijn gedefinieerd en ingeregeld en is mobile device management voor een aantal devices ingericht.

De organisatie is zich sterk bewust van de veranderingen op het gebied van onderwijsvernieuwing en ICT. Zij wenst in de ontwikkeling van haar onderwijs ruimte te scheppen voor haar leerkrachten om te innoveren. Hierbij moet gedacht worden aan de route naar een-op-een onderwijs, adaptieve leermethoden en mogelijk zelfs geïndividualiseerde leerwegen. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is een project gestart dat haar ICT infrastructuur hiervoor gereed zal maken. Daarmee wordt een fundament gelegd waarop, met 6000 leerlingen en 27 scholen, de invulling van haar onderwijsvisie kan bouwen. Dit fundament moet de scholen ruimte en vrijheid bieden voor hun onderwijsvisie en innovaties in onderwijsconcepten. Tegelijkertijd dient dit fundament het behoud van de (schaal-) voordelen van standaarden te borgen.

Wilt u ook weten wat Compello voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op via info@compello.nl.

Laat een bericht achter