Managed Services

Managed Services

Compello weet dat het beheren van uw IT-omgeving complex en uitdagend is. U wilt kunnen vertrouwen op een flexibele IT-infrastructuur waarbij de kwaliteit, prestaties en de beschikbaarheid geborgd zijn. De Managed Services dienstverlening van Compello ontzorgt u volledig op het gebied van uw applicatielandschap en/of IT infrastructuur. Onze nauwe relatie met de belangrijkste leveranciers op dit gebied in de markt, biedt ons de mogelijkheid om snel en efficiënt de meest complexe vraagstukken op te lossen. Dit maakt uw bedrijf flexibeler, innovatief en kostenefficiënt.

Outsourcing services

De continuïteit van de IT-omgeving is van cruciaal belang. De beschikbaarheid over een kostenefficiënte en schaalbare ICT-omgeving, stelt moderne organisaties in staat om maximaal succesvol te zijn. Het klinkt als een grote uitdaging, maar met moderne technologieën weet Compello de klant volledig te ontzorgen. Voordat we aan de slag gaan, nemen we eerst alle tijd om de organisatorische consequenties te onderzoeken en met u door te nemen (Finance,HRM etc) Daarna nemen we graag uw zorg over met de inzet van onze specialisten. Uw applicaties zijn met de outsourcing services van Compello maximaal beschikbaar tegen een minimum van ‘eigen’ resources.

Lifecycle services

Om de continuïteit van productieprocessen te garanderen, is een gedegen lifecycle management cruciaal. IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. IT moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn. Een verstoring in de IT kan namelijk grote gevolgen hebben voor de bedrijfscontinuïteit. Een belangrijk aspect hierin is een goede en betrouwbare organisatie van ICT en de IT-omgeving.

Om een organisatie optimaal te laten presteren heeft Compello Lifecycle Services in het leven geroepen. Deze services richten zich op de continuïteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, capaciteit, veiligheid, snelheid en schaalbaarheid van de IT-omgeving en zijn van cruciaal belang om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan interne bedrijfsprocessen. Onze Lifecycle Services zijn flexibel en volledig af te stemmen op de behoefte van de organisatie.

Remote en on site services

Binnen de managed services dienstverlening biedt Compello zowel remote als onsite services ondersteuning. Het gaat hierbij om het recht op 2e- en 3e-lijns ondersteuning indien het gaat om het oplossen van verstoringen. Afhankelijk van de aard van de verstoring proberen we in eerste instantie de verstoring remote te verhelpen. Als dat niet mogelijk is vindt een onsite bezoek plaats. Tevens zijn wij binnen onze managed services dienstverlening standaard maandelijks on site bij onze klanten om proactief de IT omgeving te ondersteunen. Hiermee voorkomen we mogelijke problemen die in de toekomst kunnen ontstaan.

Monitoring services

Continue worden vanuit ons Network Operation Center (NOC) controles uitgevoerd op de ICT omgeving van onze klanten. Op deze manier worden aankomende verstoringen vroegtijdig gesignaleerd en kan hier tijdig actie op worden ondernomen, zodat de beschikbaarheid van de bedrijfsprocessen gewaarborgd is. De geconstateerde verstoringen worden in overleg opgelost.

Eventueel benodigde patches en updates worden gesignaleerd, geadviseerd en geïmplementeerd. Rapportages worden gegenereerd en deze worden periodiek besproken. Op deze wijze zijn wij mogelijke problemen in de ICT omgeving van onze klant voor en kunnen wij proactief ondersteunen.

Servicedesk

Compello heeft een team van specialisten die bereikbaar zijn voor tweede- en derdelijns technische ondersteuning op IT infrastructuren. Binnen de managed services dienstverlening bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze servicedesk portal. Hier kan worden ingelogd en calls worden geregistreerd. Na het registreren van een aangemelde call wordt in eerste instantie gekeken of de verstoring telefonisch opgelost kan worden. Indien naar aanleiding van de geregistreerde call remote ondersteuning of inzet op locatie is vereist wordt dit vanuit onze servicedesk in gang gezet. Middels ons ticketing systeem hebben onze klanten altijd een actueel overzicht van de openstaande calls en de bijbehorende acties.

Single Point of Contact (SPOC)

Om de hoge kwaliteit van uw dienstverlening uw medewerkers te kunnen bieden is centrale registratie en coördinatie rondom ICT processen met betrekking tot vele verschillende leveranciers cruciaal. Voor het reguleren van de centrale registratie en centrale coördinatie bij ICT processen is de Single Point of Contact dienst van Compello in te zetten. Deze oplossing zorgt ervoor dat ICT meldingen van met betrekking tot uw bedrijfsprocessen bij de betreffende leverancier terecht komen, behandeld worden met het juiste kennisniveau en dat de doorlooptijd van de melding correct bewaakt wordt. Dit alles via één digitaal platform waardoor uw Front Office informatie slechts eenmalig hoeft te verstrekken. Compello neemt de verantwoordelijk voor een optimaal en efficiënt proces rondom ICT wijzigingen, incidenten en overige vragen. 24 uur, zeven dagen per week.