IT Roadmap

Organisaties willen flexibel en wendbaar zijn om snel te kunnen reageren op veranderingen. Medewerkers willen steeds vaker plaats- en tijdafhankelijk (samen)werken. Ondertussen heeft de IT-afdeling andere prioriteiten zoals de stabiliteit en beschikbaarheid van de IT. Hoe kunt u de business- en IT doelstellingen op 1 lijn brengen? Compello helpt u met het opstellen van uw IT roadmap zodat uw organisatie klaar is voor de toekomst. Wij doen dit aan de hand van drie stappen:

 

  • Huidige situatie in kaart brengen
  • Behoeften (wensen en eisen) bepalen
  • Opstellen van een gezamenlijke IT roadmap 

1. Huidige situatie in kaart brengen
Aan de hand van interviews, bestaande documentatie en een technische inventarisatie, wordt de bestaande situatie in kaart gebracht. Deze bestaande situatie is benodigd om gezamenlijk met de wensen en eisen te komen tot de toekomstige, gewenste situatie.

2. Behoeften bepalen
In de vorm van een visieworkshop en/of met diepte-interviews worden de behoeften en strategische prioriteiten die er leven bij de business in kaart gebracht. Hierbij worden vooral de stakeholders uit de business betrokken. Gezamenlijk worden de gewenste functionele oplossingsrichtingen bepaald.  

3. Opstellen van een gezamenlijke roadmap
Aan de hand van de huidige situatie en de behoeften (wensen en eisen) wordt een gezamenlijke roadmap opgesteld. Samen met de stakeholders worden de oplossingsrichtingen besproken. Uiteindelijk levert dit een meerjaren IT-roadmap op. Binnen deze IT roadmap worden de tijdspaden en de samenhang tussen de afzonderlijke roadmap items inzichtelijk gemaakt.