Advies

IT roadmap

Om de transitie naar een toekomstbestendige en veilige IT infrastructuur te doorlopen is het van belang om een duidelijke IT roadmap op te stellen. In de IT roadmap wordt aan de hand van de bestaande situatie, wensen en eisen een toekomstvisie opgesteld inclusief een plan van aanpak om tot deze toekomstige situatie te komen. (Lees meer)

Workshop

Compello helpt klanten met diverse workshops om een goede IT-strategie te ontwikkelen. Deze moet uiteraard in het verlengde van hun bedrijfsstrategie liggen. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Hoe is de IT nu ingeregeld? Wat zijn de knelpunten?
  • Hoe zou u willen dat de IT er over twee jaar uitziet?
  • Welke waarde moet IT toevoegen aan de onderneming?
  • Kostenbeheersing van IT versus de toegevoegde waarde ervan voor u en uw business?
  • Deze workshops geven onze klanten inzicht in hun IT-omgeving en zijn vaak tevens de eerste aanzet voor het opstellen van een degelijke IT-strategie.

(Lees meer)

Second Opinion

Door middel van een second opinion vindt een beoordeling plaats van uw IT omgeving of een voorstel door een andere partij. Een second opinion kan nuttig zijn bij twijfels (of conflict) over een voorstel, oplevering of onzekerheid over de het project(plan). Het moet worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over een situatie, investering of contractuele verplichting. (Lees meer)