strategisch advies

  • Home
  • strategisch advies

Strategisch advies

Compello is uw IT-partner voor strategisch advies op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Compello heeft de afgelopen jaren veel kennis opgedaan van branchespecifieke processen. Ook levert Compello interim management en neemt, indien gewenst, processen over. We zijn altijd onafhankelijk, adviseren deskundig en durven resultaat te garanderen.

Software selectie

Compello ondersteunt diverse klanten bij het opstellen van een Programma van Eisen en bijbehorende long- en shortlist van leveranciers. Met de nodige ervaring in verschillende branches kennen we het IT-softwarelandschap en kunnen met deze kennis klanten helpen de juiste keuzes te maken bij het selecteren van de juiste leverancier.

Interim management

Met grote regelmaat doen zich situaties voor waarin onze klanten tijdelijk extra kennis en ervaring willen inhuren. Aanleiding voor het inhuren van een interimmanager kan zijn in het geval van crisissituaties, efficiencyoperaties, outsourcingstrajecten, organisatieveranderingen, speciale projecten of het tijdelijk waarnemen van een management positie.

IT roadmap

Om de transitie naar een toekomstbestendige en veilige IT infrastructuur te doorlopen is het van belang om een duidelijke IT roadmap op te stellen. In de IT roadmap wordt aan de hand van de bestaande situatie, wensen en eisen een toekomstvisie opgesteld inclusief een plan van aanpak om tot deze toekomstige situatie te komen.

IT workspace

Vaste werkplekken verdwijnen snel. Klanten stellen hoge eisen aan flexibiliteit en vrijheid om te kunnen werken waar en wanneer ze willen, zonder in te leveren op veiligheid, performance, beschikbaarheid en bereikbaarheid. Compello inventariseert en onderzoekt de mogelijkheden en beschrijft de route naar zorgeloos IT.

Workshops

Compello helpt klanten met diverse workshops om een goede IT-strategie te ontwikkelen. Deze moet uiteraard in het verlengde van hun bedrijfsstrategie liggen . Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Hoe is de IT nu ingeregeld? Wat zijn de knelpunten?
  • Hoe zou u willen dat de IT er over twee jaar uitziet?
  • Welke waarde moet IT toevoegen aan de onderneming?
  • Kostenbeheersing van IT versus de toegevoegde waarde ervan voor u en uw business?

Deze workshops geven onze klanten inzicht in hun IT-omgeving en zijn vaak tevens de eerste aanzet voor het opstellen van een degelijke IT-strategie.

Second opinion

Door middel van een second opinion vindt een beoordeling plaats van uw IT omgeving of een voorstel door een andere partij. Een second opinion kan nuttig zijn bij twijfels (of conflict) over een voorstel, oplevering of onzekerheid over de het project(plan). Het moet worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over een situatie, investering of contractuele verplichting.