• Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) verandert continue om optimaal haar omgeving te kunnen bedienen. Het HCO had de behoefte om ook de IT omgeving beter te laten aansluiten op deze veranderingen. Hierbij gebruik makend van de laatste mogelijkheden op IT gebied. Compello heeft in dit proces als eerste een IT notitie opgesteld waarin is beschreven welke mogelijkheden er momenteel zijn op IT gebied. Tijdens gezamenlijke gesprekken is vervolgens de optimale samenstelling van de mogelijkheden gekozen.

  Lees meer
 • Compello GDPR Quickscan

  donderdag 22 februari

  Op 25 mei 2018 treedt de GDPR, General Data Protection Regulation, in werking. De EU heeft op 27 april 2016 de definitieve versie gepubliceerd van deze wetgeving, die er in de eerste plaats is gekomen voor de bescherming van privégegevens. Onder privégegevens wordt verstaan alle data die kan worden gelinkt aan een individu, zoals bijvoorbeeld bankkaartgegevens, paswoorden, financiële gegevens, medische en sociale gegevens. Met deze nieuwe wetgeving wil de EU in de eerste plaats de burgers meer controle geven over hun persoonlijke data. Een tweede belangrijk doel is de verdere ondersteuning van de digitale economie.

  Lees meer
 • Compello heeft bij een grote kinderopvangorganisatie 700 Microsoft Surface devices geïmplementeerd. Deze implementatie is onderdeel van de door Compello opgestelde IT roadmap. Hiermee krijgen de medewerkers een device waarmee op een flexibele wijze op elke plek de benodigde applicaties benaderd kunnen worden.

  Lees meer
 • Compello is per 1 december een nieuw partnerschap aangegaan met Myler voor het sourcen van IT-professionals en het verzorgen van contractbeheer. Daarnaast maakt Compello deel uit van een groep strategische partners die door een uniek netwerk elkaar helpen te blijven innoveren en groei te stimuleren.

  Lees meer
 • Iedere organisatie wil voorkomen dat vertrouwelijke informatie ‘letterlijk’ op straat komt te liggen. Afgeschreven hardware heeft vaak geen prioriteit of er is nog niets mee gedaan omdat er angst bestaat dat gevoelige data in verkeerde handen valt. Compello adviseert gebruik te maken van een datawipe dienst waarbij de data op de datadrager met specifieke software verwijderd wordt.

  Lees meer
 • Inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dat gebeurt vele malen per dag voor allerlei verschillende diensten. Om al deze wachtwoorden te onthouden worden vaak wachtwoordapplicaties gebruikt, worden gebruikersnamen en wachtwoorden opgeschreven of worden te simpele wachtwoorden gebruikt voor bedrijfskritische applicaties. Het zou echter veel praktischer zijn wanneer er een oplossing is waarmee de gebruiker slechts één keer goed beveiligd in hoeft te loggen. Dat kan middels identity management in combinatie met single sign-on.

  Lees meer
 • Pointeast (onderdeel van Compello) gaat voor het Historisch Centrum Overijssel een nieuw Intranet bouwen op basis van SharePoint Online. Hierbij wordt gestart met de realisatie van een Document Management Systeem (DMS) binnen het nieuwe Intranet.

  Lees meer
 • Na afronding van de opgestelde plannen in het kader van de toekomstbestendige IT infrastructuur voor een groep basisscholen heeft Compello tevens de opdracht gekregen om de volgende stappen uit te voeren. Als eerste vervolgstap zijn detailontwerpen opgesteld voor de nieuwe IT infrastructuur. Na afronding en goedkeuring van de detailontwerpen is een demo omgeving (POC) opgesteld om de functionaliteiten en werkwijze zoals beschreven in de detailontwerpen te realiseren.

  Lees meer
 • Pointeast (onderdeel van Compello) ondersteunt inmiddels geruime tijd de Gemeente Zwolle bij haar Microsoft SharePoint werkzaamheden (zowel op het gebied van beheer, projecten als trainingen). Deze inzet is recent wederom verlengd, zodat Gemeente Zwolle langere tijd gebruik kan maken van onze SharePoint specialisten.

  Lees meer
 • Pointeast (onderdeel van Compello) heeft voor Schouten & Nelissen een nieuw Document Management Systeem (DMS) op basis van SharePoint Online gebouwd. Dit nieuwe DMS is recent in gebruik genomen door Action Nederland. Hiermee kunnen alle trainers van Schouten & Nelissen het trainingsmateriaal op een centrale plek beheren en toevoegen. Tevens is dit materiaal offline beschikbaar. Het DMS is ingericht zodat in meertaligheid wordt voorzien. Inmiddels zijn Nederlands, Duits en Frans beschikbaar.

  Lees meer
 • Het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar heeft Compello gevraagd om voor de werkgroep RedBot een vooronderzoek IT uit te voeren. RedBot is de online plek waar informatie gevonden wordt over het digitaal Fries erfgoed. Er is een project aan de gang waarbij een groot deel van het Fries cultureel erfgoed digitaal wordt gemaakt. Vanaf 2018 kan iedereen online zoeken naar cultureel Fries erfgoed. Denk dan aan oude kaarten uit je regio, museumcollecties, Friese literatuur of films en foto’s. Maar ook notariële aktes, oude juridische stukken en informatie over monumenten.


   

   Lees meer
  • Pointeast (onderdeel van Compello) heeft voor Arriva een online kennisbank in Microsoft SharePoint gebouwd. Deze online kennisbank is na een testperiode met succes in productie genomen in het openbaar vervoer in de regio Limburg. Zodra de regio Limburg de online kennisbank een periode in gebruik heeft en ervaringen heeft opgedaan, zal deze over heel Nederland worden uitgerold.

   Lees meer
  • Compello heeft de dienstverlening 'Single Point of Contact' opgezet. Om een hoge kwaliteit van dienstverlening aan de medewerkers van onze klanten te kunnen bieden is centrale registratie en coördinatie rondom ICT processen met betrekking tot vele verschillende leveranciers cruciaal. Inmiddels wordt deze dienst door verschillende klanten afgenomen waaronder een middelgrote zorginstelling in het westen van het land. Middels deze 'Single Point of Contact' -dienstverlening (S.P.O.C.) vervult Compello de rol van ICT service integrator.

   Lees meer
  • Compello heeft voor Stichting PCBO Apeldoorn een onderzoek uitgevoerd en rapportages opgesteld in het kader van haar toekomstbestendige IT infrastructuur. PCBO is zich sterk bewust van de veranderingen op het gebied van onderwijsvernieuwing en ICT. Zij wenst in de ontwikkeling van haar onderwijs ruimte te scheppen voor haar leerkrachten om te innoveren. Hierbij moet gedacht worden aan de route naar een-op-een onderwijs, adaptieve leermethoden en mogelijk zelfs geïndividualiseerde leerwegen. 

   Lees meer
  • Compello is reeds lange tijd de IT partner van Koskamp voor zowel de managed services dienstverlening als de IT projecten. De bestaande IT infrastructuur van Koskamp heeft een vernieuwing nodig om de continuïteit van de geautomatiseerde bedrijfsprocessen te kunnen blijven garanderen. Compello heeft hiervoor een IT architectuurplan gemaakt en is bezig met de implementatie.

   Lees meer
  • De SWKGroep heeft Compello gevraagd om de IT roadmap op te stellen. De werkplek verandert en gebruikers willen op elk willekeurig moment, elke plek en op elk device toegang tot data en applicaties. Om de transitie naar deze toekomstbestendige en veilige IT infrastructuur te doorlopen is het van belang om een duidelijke IT roadmap op te stellen. In de IT roadmap wordt aan de hand van de bestaande situatie en de wensen en eisen een toekomstvisie opgesteld inclusief een plan van aanpak om tot deze toekomstige situatie te komen.

   Lees meer
  • VanWonen Vastgoedontwikkeling is een afsplitsing van de BAM-dochter AM in Noordoost Nederland. Als gevolg van deze afsplitsing dient een eigen IT omgeving te worden gerealiseerd. Tevens dient de migratie van data, mail, applicaties en werkplekken plaats te vinden naar de nieuwe IT omgeving van VanWonen. Compello heeft hiervoor een IT architectuurplan gemaakt en voert de implementatie en migratie uit.

   Lees meer
  • Compello is reeds lange tijd de IT partner van Biohorma voor zowel de managed services dienstverlening als de IT projecten. De bestaande IT infrastructuur van Biohorma heeft een vernieuwing nodig om de continuïteit van de geautomatiseerde bedrijfsprocessen te kunnen blijven garanderen. Compello heeft hiervoor een architectuurplan gemaakt en is bezig met de implementatie hiervan.

   Lees meer
  • Door de groei van het applicatielandschap en het aantal gebruikers is uitbreiding van het virtualisatieplatform van Concern voor Werk vereist. Concern voor Werk heeft Compello gevraagd om deze uitbreiding voor haar te realiseren.

   Lees meer
  • Compello gaat bij Pluimveeslachterij Remkes uit Epe de bestaande IT infrastructuur moderniseren, zodat deze is afgestemd op de huidige wensen en eisen. Middels een inventarisatie op locatie, gesprekken met de medewerkers en het opstellen van de gestelde eisen, heeft Compello een adviesrapport opgesteld. 

   Lees meer
  • Donderdag 21 april was bij Compello de infosessie digitale spionage "De Hacker vertelt". Tegenwoordig is een visitekaartje al voldoende om kwaadwillende hackers hun gang te laten gaan. Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwsberichten over hacking, computercriminaliteit, privacygevoelige gegevens en onzorgvuldig gebruik van sociale media.

   Lees meer
  • Compello is aanwezig geweest op het KNB-jaarcongres. Speciaal voor de notariële branche heeft Compello één complete online notariële werkplek gerealiseerd. Alle voordelen van de cloud in één veilige omgeving met notariële applicaties. Met de online werkplek van Compello wordt een complete IT oplossing voor het notariaat gerealiseerd. Naast de standaard applicaties kunnen ook specifieke notariële applicaties worden ondergebracht op de desktop.

   Lees meer
  • Notariskantoor Jansen heeft gekozen voor de online notariële werkplek van Compello. Zij wilde voor haar IT omgeving gebruik maken van de laatst beschikbare technieken en mogelijkheden om een geoptimaliseerde werkplek met een optimale ondersteuning te realiseren voor haar medewerkers. Omdat Compello zich al bij diverse notariskantoren heeft bewezen, is de keuze van Notariskantoor Jansen uit Wageningen op Compello gevallen.

   Lees meer
  • Notariaat Winschoten heeft gekozen voor de online notariële werkplek van Compello. Zij wilde voor haar IT omgeving gebruik maken van de laatst beschikbare technieken en mogelijkheden om een geoptimaliseerde werkplek met een optimale ondersteuning te realiseren voor haar medewerkers. Omdat Compello zich al bij diverse notariskantoren heeft bewezen, is de keuze van Notariaat Winschoten op Compello gevallen.

   Lees meer
  • Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) heeft Compello gevraagd om bij haar organisatie Microsoft Intune te implementeren voor de uitrol en het beheer van mobiele devices. Door het gebruik van steeds meer mobiele apparaten zoals tablets en smartphones is de behoefte ontstaan om hier op een uniforme, schaalbare en beheerbare wijze mee om te gaan. Compello heeft inmiddels ruime ervaring met dit soort oplossingen.

   Lees meer
  • Het IJsseldelta Center heeft Compello gevraagd om mee te denken over een toekomstbestendige IT infrastructuur waarbij de bedrijfsprocessen optimaal worden ondersteund. Uit de gevraagde partijen is Compello naar voren gekomen als de organisatie die de migratie, implementatie en het beheer gaat uitvoeren. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van Microsoft Office 365 in combinatie met een aantal Microsoft Azure oplossingen.

   Lees meer
  • Compello en Dirict houden op woensdag 10 februari een informatieve lunchbijeenkomst met als thema “procesoptimalisatie in het Notariaat" bij Compello in Zwolle.

   Lees meer
  • Voor de O. de Leeuw Groep is de continuiteit van de IT infrastructuur van cruciaal belang. Een verstoring van de primaire bedrijfsprocessen heeft direct effect op de organisatie. Tijdens het ontwerp en de bouw van de IT infrastructuur door Compello is de beschikbaarheid van de IT infrastructuur dan ook een belangrijk aandachtspunt geweest.

   Lees meer
  • Aventus heeft Pointeast (onderdeel van Compello) gevraagd om de samenwerkingssites voor externen op SharePoint Online binnen Microsoft Office 365 mogelijk te maken. De huidige on premise oplossing voor samenwerken bestaat reeds uit onderdelen zoals een content type hub, een lijst voor het aanmaken van nieuwe site(collections), aangepaste site collection sjablonen en een search webpart met handleidingen.

   Lees meer
  • Compello is inmiddels een groot aantal jaren de vaste IT partner van De Hartekamp Groep. Dit geldt zowel voor de Managed Services dienstverlening als voor de uitvoering van de IT projecten. Compello heeft in de afgelopen jaren diverse verbetertrajecten op IT gebied doorgevoerd bij de Hartekamp Groep. Een verdere optimalisatie van de IT omgeving wordt nu opgestart middels de migratie van de IT infrastructuur op locatie naar Microsoft Azure en Office 365. 

   Lees meer
  • Compello is inmiddels lange tijd de IT partner van Concern voor Werk. Hierbij verricht Compello het IT beheer waarbij op afgesproken tijden specialisten bereikbaar zijn voor technische tweede- en derdelijns ondersteuning op de IT infrastructuur. Daarnaast voert Compello de projecten op de IT infrastructuur van Concern voor Werk uit.

   Lees meer
  • Pointeast (onderdeel van Compello) heeft recent bij Monuta de Microsoft SharePoint omgeving met additionele functionaliteit aangevuld. Tijdens dit project is de diepgaande SharePoint expertise van Pointeast erg goed bevallen. Dit heeft erin geresulteerd dat Monuta de volledige SharePoint omgeving door Compello wil laten beheren om hiermee de performance en functionaliteit te waarborgen.

   Lees meer
  • Met trots mogen wij Wijnbeld Netwerk Notarissen verwelkomen als klant. Wijnbeld Netwerk Notarissen wilde voor haar IT omgeving gebruik maken van de laatst beschikbare technieken, zodat haar IT omgeving geoptimaliseerd wordt. Omdat Compello zich al bij diverse notariskantoren heeft bewezen, is de keuze van Wijnbeld Netwerk Notarissen op Compello gevallen. 

   Lees meer
  • Pointeast (onderdeel van Compello) gaat bij Zorgspectrum een Document Management Systeem (DMS) realiseren ten behoeve van het kwaliteitssysteem. Hierbij wordt Microsoft SharePoint ingericht en wordt de begeleiding gedaan voor het vullen van het DMS.

   Lees meer
  • Compello is al geruime tijd de IT partner van Koskamp. Eén van de doelstellingen van dit IT partnership is het up-to-date houden van de IT infrastructuur, zodat de organisatie optimaal ondersteund wordt in haar bedrijfsprocessen. In het kader hiervan heeft Compello geadviseerd om de firewall omgeving te moderniseren. 

   Lees meer
  • Historisch Centrum Overijssel heeft Compello gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het migreren van het Stadsarchief Deventer naar de IT omgeving van Historisch Centrum Overijssel. Historisch Centrum Overijssel maakt gebruik van zowel eigen servers als gedeelde resources binnen het datacenter van Compello. Stadsarchief Deventer maakt gebruik van de IT omgeving van Saxion Hogeschool in Deventer.

   Lees meer
  • SportService Zwolle heeft een aantal partijen gevraagd om na te denken over een toekomstbestendige IT infrastructuur voor haar organisatie. Compello was één van deze partijen en heeft haar visie op IT in het algemeen gegeven en de specifieke toepassing voor SportService Zwolle. Op basis hiervan is Compello verkozen om deze nieuwe IT omgeving te realiseren. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de cloud oplossingen van Microsoft.

   Lees meer
  • Compello levert IT infrastructuur kennis aan MapXact voor de verdere professionalisering van haar IT omgeving. De IT infrastructuur is een essentieel onderdeel van MapXact voor haar dienstverlening. 

   Lees meer
  • De gemeente Dalfsen gaat Microsoft SharePoint in zetten voor diverse toepassingen waaronder het samenwerken tussen medewerkers, externe partijen en het delen van documenten. Deze behoefte is bij een werkplekonderzoek binnen de gemeente Dalfsen aan het licht gekomen.

   Lees meer
  • Veris Bouwmaterialengroep heeft Compello gevraagd om op afroep gebruik te kunnen maken van haar IT infrastructuur expertise. Hierbij gaat het om diepgaande en gespecialiseerde kennis van complexe IT infrastructuren.

   Lees meer
  • Monuta maakt gebruik van "Yellow Yard" recruitment software. De vacatures die hierin getoond worden moeten zichtbaar gemaakt worden in de Microsoft SharePoint 2013 omgeving van Monuta. Tevens moeten deze vacatures door middel van de zoekfunctie kunnen worden doorzocht. Om dit te realiseren implementeert Pointeast (onderdeel van Compello) een maatwerk oplossing binnen de Microsoft SharePoint 2013 omgeving.

   Lees meer
  • Microsoft partners die lid zijn van het Microsoft Authorized Education Partner (AEP) programma mogen Microsoft producten verkopen tegen academische prijzen aan zgn. gekwalificeerde educatieve gebruikers (QEUs). Voor heen was dit het AER-programma.

   Lees meer
  • Veel organisaties zijn meerdere malen geïnfecteerd geraakt met het Cryptolocker virus. Compello heeft ruime ervaring met de procedure voor het oplossen van problemen gerelateerd aan het Cryptolocker virus. Deze procedure is echter verschillend per organisatie. Wij adviseren dan ook om een calamiteitenprocedure voor een organisatie op te stellen, zodat de doorlooptijd voor het oplossen van de problemen geminimaliseerd wordt. Met een uitgedacht stappenplan kunnen we hiermee preventieve acties doorvoeren.

   Lees meer
  • Raet maakt inmiddels geruime tijd gebruik van Microsoft SharePoint 2010. Hierbij wordt het samenwerken in documenten toegepast en fungeert SharePoint als toegangsportaal tot rapportages van Raet. I.v.m. de steeds verder toenemende internationalisering binnen Raet is de behoefte ontstaan om op een eenvoudige wijze meer met buitenlandse collega's samen te werken.

   Lees meer
  • Compello is in de notariswereld geen onbekende partij. Met de kennis van het notarisdossier van Dirict en het bieden van een complete online werkplek, is Compello de ideale partner voor notariskantoren. Seydlitz Notarissen heeft Compello gevraagd deze integrale oplossing voor haar kantoor te implementeren. 

   Lees meer
  • Kruitbosch gaat gebruik maken van een nieuw ERP systeem voor haar organisatie. Gezien de benodigde beschikbaarheid, schaalbaarheid en performance heeft Kruitbosch aan Compello gevraagd om hier een advies voor neer te leggen. Daarnaast is de 

   Lees meer
  • Eurofins KBBL heeft bij Compello aangegeven een robuuste, veilige en schaalbare anti-spam oplossing te zoeken. Compello heeft hiervoor een anti-spam oplossing geimplementeerd die als dienst wordt afgenomen vanuit het datacenter van Compello. Deze oplossing is gebaseerd op het e-mail security platform van Fortinet, waarbij eenvoudig een maandelijkse op- en afschaling per mailbox mogelijk is.

   Lees meer
  • Biohorma was voor haar buitendienstmedewerkers op zoek naar een mogelijkheid om op eenvoudige wijze bestanden te kunnen opslaan en delen. Compello biedt middels haar UwCloud propositie hiervoor een oplossing. Met UwCloud is het mogelijk om altijd en overal, veilig te kunnen samenwerken met bestanden.

   Lees meer
  • Concern voor Werk maakt binnen haar IT omgeving gebruik van diverse applicaties. Hierbij moeten de gebruikers inloggen middels gebruikersnaam en wachtwoord. De beveiligingseisen voor het aanloggen op deze IT omgeving dienden te worden verhoogd. Hiervoor is een two-factor authenticatie oplossing middels SMS authenticatie geimplementeerd.

   Lees meer
  • LTO Noord heeft de kennis van de specialisten van Compello ingeroepen voor een verbetering binnen haar IT infrastructuur. LTO Noord heeft de wens uitgesproken om voor zowel haar webapplicaties als Microsoft SharePoint 2013 Single Sign-On (SSO) te realiseren middels Active Directory Federation Services. De doelstelling hiervan is dat gebruikers zich niet meerdere keren hoeven aan te melden voor het gebruik van applicaties.

   Lees meer
  • Binnen Koskamp werd gebruik gemaakt van een verouderde uitwijkoplossing voor haar IT infrastructuur. Compello heeft deze uitwijkoplossing gemoderniseerd. Hierbij is de kennis en ervaring bij soortgelijke trajecten toegepast om de meest optimale situatie te realiseren. Voor Koskamp is de IT infrastructuur essentieel voor haar bedrijfsvoering. Middels deze moderniseringsslag is de continuïteit hiervan gewaarborgd.

   Lees meer
  • De huidige backup voorzieningen bij Biohorma waren niet meer toereikend. Onvoldoende opslagcapaciteit was beschikbaar en er diende een investering in een nieuwe backup oplossing plaats te vinden. Biohorma stond hierbij voor de keuze óf een traditionele on premise oplossing te kiezen óf een backup oplossing als dienst af te nemen. Hierbij heeft Biohorma gekozen voor de "Backup as a Service" dienstverlening van Compello.

   Lees meer
  • Compello ondersteunt inmiddels geruime tijd de Gemeente Zwolle bij haar Microsoft SharePoint werkzaamheden (zowel op het gebied van beheer, projecten als trainingen). Deze inzet is recent wederom verlengd, zodat Gemeente Zwolle langere tijd gebruik kan maken van de SharePoint specialisten van Compello.

   Lees meer
  • De Hartekamp Groep heeft recent de Managed Services overeenkomst met Compello verlengd. Hiermee wordt de nauwe samenwerking tussen De Hartekamp Groep en Compello als IT partner van de afgelopen jaren bevestigd en verder versterkt.

   Lees meer
  • Compello is gevraagd om business consultancy aan woningcorporatie DeltaWonen te leveren. Op regelmatige basis zullen consultants en system engineers op diverse IT gebieden ondersteuning bieden aan DeltaWonen.

   Lees meer
  • KION Kinderopvang heeft Pointeast (onderdeel van Compello) gevraagd om een review van de Microsoft SharePoint omgeving uit te voeren. Uit deze review zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die de functionaliteit van Microsoft SharePoint voor KION  verhogen. Daarmee wordt het voor de organisatie mogelijk om meer functionaliteiten uit de bestaande Microsoft SharePoint omgeving te halen. Tevens dient een update slag op de omgeving plaats te vinden.

   Lees meer
  • Steeds meer bedrijven kiezen voor een volledige back-up in de cloud of een hybride oplossing. Een backup in de cloud heeft veel voordelen t.o.v. de traditionele backup. Het is oa. betrouwbaarder en eenvoudiger in gebruik dan tape backup. Met name de recovery is vele malen efficiënter dan traditionele backup methodes. Compello heeft deze dienstverlening inmiddels gerealiseerd middels de professionele software oplossing van Veeam. 

   Lees meer
  • UwCloud is een geavanceerde Cloud file sharing dienst met de zekerheid dat al uw bedrijfsdata veilig in een 100% Nederlandse private cloud wordt opgeslagen. UwCloud is altijd en overal beschikbaar, gebruikers kunnen op een veilige manier samenwerken en middels de beheerinterface is er strikte controle en beheer.

   Lees meer
  • Tijdens de vakantie van de IT medewerkers bij KBBL is er binnen de organisatie behoefte aan aanvullende ondersteuning van Compello binnen de IT afdeling. Gedurende deze vakantieperiode stelt Compello additionele capaciteit op haar servicedesk ter beschikking aan KBBL. Daarnaast zal een beheerder van Compello tijdens de vakantieperiode op gezette tijden aanwezig zijn bij KBBL voor extra ondersteuning op de IT afdeling.

   Lees meer
  • Speciaal voor de notariële branche heeft Compello, in samenwerking met Dirict, één complete online werkplek gerealiseerd. Alle voordelen van de cloud in één veilige omgeving met de beste notariële applicaties. Met de online juridische werkplek van Compello heeft uw kantoor een complete IT oplossing. Naast de standaard applicaties kunt u ook uw specifieke notariële applicaties onderbrengen op uw desktop. Voor de juridische branche is voornamelijk van belang dat dit op een veilige manier gebeurd. 

   Lees meer
  • Bibliotheek Kampen maakte gebruik van een eigen on-premise IT omgeving. De wens voor de toekomstige IT omgeving was om deze als nutsvoorziening af te nemen. Alle medewerkers moesten zowel thuis als op kantoor kunnen beschikken over een volledige desktop met standaard functionaliteiten zoals email, Office, Internet browser en printing. Ook het gebruik van tablets was een vereiste.

   Lees meer
  • Tijdens de zomermaanden ontstaat een groeiende vraag naar inzet van 1e lijns servicedesk medewerkers.

   Lees meer
  • Compello is als één van de weinige IT organisaties in Nederland lid geworden van het Microsoft Cloud OS network (COSN).

   Microsoft heeft het Cloud OS-netwerk in gebruik. Dit is een wereldwijd consortium van cloud service providers die diensten levert op basis van het Microsoft Cloud-platform. Hieronder vallen Windows Server met Hyper-V, System Center en Windows Azure Pack. De service providers in het Cloud OS-netwerk bieden door Microsoft goedgekeurde applicatie-oplossingen en een cloudgebaseerde infrastructuur.

    

   Lees meer
  • PEC Zwolle is een prachtige club en heeft Compello en Trustbrix een geweldig jaar gebracht.

   Lees meer
  • Dell introduceert nieuwe storage-oplossingen waardoor bedrijven hun IT-omgeving op betere en efficiëntere wijze kunnen opschalen. Met hogere prestaties en betaalbaarheid biedt de nieuwe Dell Storage SCv2000-serie veelzijdige softwareopties en brengt de behoefte aan lage kosten per terabyte in evenwicht met een geode 85k IOPS in een 2U-behuizing. De SCv2000 biedt de prestaties om kritieke applicaties te besturen en tegelijkertijd de return on investment (ROI) te maximaliseren.

   Lees meer
  • Biohorma is het gezondste bedrijf van Nederland. Het bedrijf is toonaangevend op het gebied van natuurlijke gezondheidsvoorlichting en (genees)middelen, met als grootste merk A. Vogel. IT dienstverlener Compello is inmiddels sinds lange tijd de vaste IT-partner van Biohorma en begeleidt Biohorma bij hun IT vraagstukken en ontwikkelingen.

   Lees meer
  • De Gemeente Zwolle heeft de samenwerking met Pointeast, onderdeel van Compello, op het gebied van Microsoft SharePoint verlengd.

   Lees meer
  • We zijn verheugd om aan te kondigen dat Microsoft Compello heeft gevraagd om lid te worden van het Microsoft Partner Research Panel.

   Lees meer
  • Promens Care heeft de overeenkomst met Pointeast (onderdeel van Compello) voor inzet van SharePoint expertise verlengd. Sinds 2010 is al sprake van een vruchtbare samenwerking. In dat zelfde jaar werd succesvol het proces rond  in-, door- en uitstroom van medewerkers geautomatiseerd.

   Lees meer
  • Compello gaat Vrieling Adviesgroep ondersteunen bij de modernisering van haar Windows Remote Desktop Services (RDS) omgeving. 

   Lees meer
  • Historisch Centrum Overijssel heeft Compello gevraagd om de Exchange omgeving te moderniseren. 

   Lees meer
  • De Hartekamp Groep heeft aan Compello gevraagd om de Microsoft Exchange mail omgeving te moderniseren ten behoeve van de back-up en restore. 

   Lees meer
  • Om de aanhoudende groei van de organisatie ook op IT gebied in goede banen te leiden, heeft Knol Bouwgroep aan Compello gevraagd het beheer van de IT infrastructuur op zich te nemen.

   Lees meer
  • De staalhandelsondernemingen van de O. de Leeuwgroep (IJzerleeuw, Teham-Pongers en Geertsema Staal) hebben het IT beheer bij Compello uitgebreid. Inmiddels is er al een periode sprake van een vruchtbare samenwerking op het gebied van IT. Om op het gebied van IT verder ontzorgd te worden, is het IT beheer uitgebreid naar 13 x 5 ondersteuning. Hiermee is men verzekerd van ondersteuning buiten de standaard kantoortijden.

   Lees meer
  • Concern voor Werk heeft Compello gevraagd de huidige storage omgeving uit te breiden. De storage omgeving zal worden uitgebreid naar een netto capaciteit van ±9,9TB. Tevens heeft Concern voor Werk ervoor gekozen om de beheerovereenkomst van Compello te verlengen. Compello voert reeds een groot aantal jaren succesvol het beheer voor Concern voor Werk uit.

   Lees meer
  • Om de aanhoudende groei van de organisatie ook op IT gebied in goede banen te leiden, heeft totaalBED aan Compello gevraagd het beheer van de IT infrastructuur op zich te nemen. Door het beheer in handen te geven van ervaren en gecertificeerde IT professionals krijgt de IT afdeling van totaalBED meer ruimte voor eerste lijn support en ontwikkeling. Daarnaast krijgt totaalBED een werkende off-site back-up.

   Lees meer
  • Dekra verlengt de overeenkomst met Pointeast voor inzet van SharePoint consultants. Sinds 2012 is al sprake van een vruchtbare samenwerking. In 2013 werd binnen SharePoint succesvol het document management systeem geïmplementeerd. Pointeast is onderdeel van Compello en heeft brede kennis en ervaring op het gebied van SharePoint en aanverwante componenten.

   Lees meer
  • Bij de NAK – Nederlandse Algemene Keuringdienst voor zaaizaad en pootgoed - is een verbeterproject gestart voor de ICT voorziening, wat heeft geresulteerd in de opbouw van een compleet nieuwe service georiënteerde infrastructuur gebaseerd op Microsoft producten. De NAK heeft Pointeast gevraagd ondersteuning te bieden bij de inrichting van een toekomstbestendige SharePoint omgeving. Pointeast is onderdeel van Compello en heeft brede kennis en ervaring op het gebied van SharePoint en aanverwante componenten.

   Lees meer
  • Eleq heeft Compello gevraagd om haar IT infrastructuur te moderniseren. Vanuit Eleq waren een aantal concrete eisen en wensen geformuleerd. De bestaande infrastructuur was aan vervanging toe. Voor de nieuwe infrastructuur is het van belang dat deze hoog beschikbaar, schaalbaar en betrouwbaar is. Hieraan wordt invulling gegeven door toepassing van de laatste virtualisatie- en cloud technologie. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met een mogelijke uitwijkomgeving waardoor de beschikbaarheid verder verhoogd wordt. Hiermee is antwoord gegeven aan het groeipad voor de toekomst van Eleq.

   Lees meer
  • De Hartekamp Groep heeft Compello gevraagd de storage van de productie omgeving te vervangen en mee te denken over de realisatie van de nieuwe back-up omgeving. De bestaande storage wordt ingezet als back-up storage om zodoende kostenefficiënt de overgang te realiseren naar de nieuwe back-up omgeving. De Hartekamp Groep heeft Compello ook ingezet om de plannen voor deze overgang uit te werken en te realiseren.

   Lees meer
  • Compello gaat het Shared Service Center Bedrijfsvoering (SSC) van de gemeente Zwolle begeleiden met het technisch applicatiebeheer van SharePoint. Na de aanbestedingsprocedure door het SSC is de keuze op Compello gevallen. Het SSC van de gemeente Zwolle krijgt hiervoor tijdelijk beheerders vanuit Compello die de medewerkers zullen trainen en opleiden.

   Lees meer
  • Voor de Hartekamp Groep zal your sky, onderdeel van de Compello Groep, de Core Switch omgeving gaan vervangen. Hiermee blijft de totale infrastructuur voor de meer dan 60 vestigingen toekomstbestendig.

   Lees meer
  • Niet de naam van hoofdsponsor Compello maar die van hun label Trustbrix zal tijdens het seizoen 2014-2015 op het shirt van PEC Zwolle staan. De keuze om de naamsbekendheid van Trustbrix via het shirt van PEC Zwolle te vergroten is één van de redenen voor Compello om de komende seizoenen hoofdsponsor van PEC Zwolle te worden.

   Lees meer
  • Om de aanhoudende groei van de organisatie ook op IT gebied in goede banen te leiden, heeft Kruitbosch Cycle Universe aan Compello gevraagd het beheer van de IT infrastructuur op zich te nemen. Door het beheer in handen te geven van ervaren en gecertificeerde IT professionals krijgt de IT afdeling van Kruitbosch meer ruimte voor eerste lijn support en ontwikkeling.

   Lees meer
  • bbn Adviseurs gaat de SharePoint expertise van Pointeast opnieuw inzetten. Ditmaal zal Pointeast het vervolg van het eerste project  gaan uitvoeren. De belangrijkste taak van Pointeast is het migreren van data naar de nieuw opgezette SharePoint omgeving. Het vorige SharePoint project bij bbn Adviseurs bestond uit het opzetten van de nieuwe SharePoint 2013 omgeving.

   Lees meer
  • Pointeast gaat SharePointkennis inzetten bij onderwijsinstelling Aventus. Voor Aventus zal SharePoint een update krijgen naar 2013 en zal er een platform gecreëerd worden waarop medewerkers alle relevante informatie kunnen vinden over trainingen en cursussen. Pointeast, onderdeel van de Compello Group, zal zorg dragen voor de succesvolle migratie en implementatie van tijdens project.

   Lees meer
  • Compello feliciteert PEC Zwolle met het historische resultaat van afgelopen zondag. Als nieuwe hoofdsponsor zijn wij zeer vereerd dat PEC Zwolle met COMPELLO op het shirt de beker in de Kuip heeft weten te veroveren, op grandioze wijze.

   Lees meer
  • Compello is de nieuwe hoofdsponsor van PEC Zwolle. Het bedrijf dat actief is in de IT-dienstverlening staat de komende twee seizoenen op de voorkant van zowel het thuis- als uittenue. Tevens is er een optie in de overeenkomst om de samenwerking met nog één seizoen te verlengen. Compello prijkt zondag tijdens de KNVB bekerfinale tussen PEC Zwolle en Ajax voor het eerst op het shirt. 

   Lees meer
  • Pointeast gaat begeleiden bij het installeren en inrichten van de SharePoint omgeving voor organisatie De Zorgboog. Pointeast focust zich volledig op Microsoft SharePoint en heeft meer dan 10 jaar ervaring. Pointeast maakt  onderdeel uit van de Compello Group. 

   Lees meer
  • KplusV heeft Pointeast, onderdeel van de Compello Groep, gevraagd de huidige SharePoint omgeving te vernieuwen op basis van SharePoint 2013. Naast de migratie naar SharePoint 2013 worden ook enkele specifieke wensen van KplusV geïnstalleerd in de nieuwe SharePoint omgeving. Niet alleen zal de nieuwe omgeving van SharePoint bij KplusV stabieler en veiliger zijn, ook is de zoekfunctionaliteit verbeterd en uitgebreid en zijn er aanvullende functionaliteiten toegevoegd.

   Lees meer
  • Huawei Enterprise, wereldwijd leverancier van ICT-oplossingen, heeft een value added partnerovereenkomst (VAP) met Compello gesloten. De overeenkomst omvat enterprise IT en IP solutions van Huawei in de Benelux en Duitsland.

   Lees meer
  • Waterschap Reest en Wieden gaat met Compello de omgeving updaten naar Windows 7. Er is besloten om deze overgang geautomatiseerd te laten verlopen. Compello heeft veel ervaring met deze methode. Onder andere bij lagere- en semi overheden, de zorgsector en de zakelijke dienstverlening heeft Compello soortgelijke projecten gerealiseerd.

   Lees meer
  • Historisch Centrum Overijssel heeft Compello gevraagd om haar IT omgeving te moderniseren. Het project bestaat uit een Microsoft Windows server upgrade van de Hosted server omgeving in het Compello datacenter en een upgrade van alle werkplekken naar Microsoft Windows 8. Na upgrade en standaardisatie van de werkplekomgeving zal Compello ook het beheer hierop overnemen. Het remote beheer van de serveromgeving wordt sinds 2007 naar volle tevredenheid van het Historisch Centrum Overijssel door Compello uitgevoerd.

   Lees meer
  • Compello realiseert de nieuwe IT infrastructuur voor de staalhandelsondernemingen van de O. de Leeuwgroep (IJzerleeuw in Zwolle, Teham Pongers te Hengelo en Geertsema Staal te Winschoten). De IT infrastructuur moet gereed gemaakt worden voor een vernieuwde versie van core applicatie binnen O. de Leeuwgroep. Hiervoor heeft Compello een adviesrapport geschreven met daarin alle componenten van de vernieuwde omgeving. 

   Lees meer
  • Pointeast, dochteronderneming van Compello, heeft voor Frion een nieuw intranet gebouwd. Het nieuwe intranet is, in een geslaagde samenwerking, naar de wensen van Frion gebouwd op basis van SharePoint 2013. Ook heeft Pointeast het kwaliteitszorgsysteem voor Frion op SharePoint 2013 gebouwd en beschikbaar gemaakt.

   Lees meer
  • Zorggroep Noordwest Veluwe is één van de gewaardeerde zorgklanten van Compello. Met meer dan 1400 medewerkers en 800 vrijwilligers biedt deze zorginstelling kwaliteitszorg voor ouderen op locaties in  Harderwijk, Ermelo, Nunspeet en Putten.

   Lees meer
  • DEKRA Certification heeft Pointeast gevraagd de SharePoint omgeving naar inzicht van de laatste wensen te stylen. DEKRA Certification heeft Pointeast, onderdeel van de Compello Group, eerder de SharePoint Farm en migratie van SharePoint sites laten uitvoeren.

   Lees meer
  • Pointeast, dochter van Compello, is vorig jaar gestart met de installatie en basisinrichting van een SharePoint omgeving voor Koskamp. Het resultaat is een SharePoint inrichting waarmee documenten gestructureerd worden opgeslagen zodat deze makkelijk gevonden, geraadpleegd en gewijzigd kunnen worden.

    

   Lees meer
  • Compello is reeds een aantal jaren IT-partner van Biohorma BV uit Elburg. Biohorma is de grootste producent van fytotherapeutische en homeopathische geneesmiddelen en gezondheidsproducten in de Benelux, bekend onder de merknaam A.Vogel. Een aantal jaren geleden is Compello gestart met de optimalisatie van de IT infrastructuur en kort daarop aangevuld met beheerondersteuning van de IT-afdeling.

   Lees meer
  • ASML heeft onlangs bij Pointeast, dochter onderneming van Compello, een uitbreiding aangeschaft van ControlPoint, een SharePoint Beheer tool van Metalogix.

   Lees meer
  Nieuws