Nieuws

Promens Care verlengt overeenkomst voor SharePoint ondersteuning

Promens Care heeft de overeenkomst met Pointeast (onderdeel van Compello) voor inzet van SharePoint expertise verlengd. Sinds 2010 is al sprake van een vruchtbare samenwerking. In dat zelfde jaar werd succesvol het proces rond  in-, door- en uitstroom van medewerkers geautomatiseerd.

Promens Care verlengt overeenkomst voor SharePoint ondersteuning

Na afronding van het project was er behoefte aan externe SharePoint expertise. Dit werd door Pointeast ingevuld op basis van het zogenaamde strippenkaart model. Begin 2012 is dit model omgezet naar een structurele inzet op basis van een regie- en consultancy overeenkomst. Hiermee heeft Promens Care zich verzekerd van de kennis en ervaring die Pointeast heeft op het gebied van Microsoft SharePoint en aanverwante componenten.

Promens Care wil mensen met een verstandelijke, psychiatrische of psychosociale beperkingen ondersteunen om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Promens Care biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een beperking, en is er ook voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Met circa 2000 professionele medewerkers begeleiden zij ruim 3000 cliënten in meer dan honderd kleinschalig opgezette woon-, werk- en dagbestedingsaccommodaties in de provincies Groningen en Drenthe, altijd dicht bij huis en middenin de samenleving.

www.promens-care.nl