Nieuws

Compello moderniseert de Exchange omgeving bij de Hartekamp Groep

De Hartekamp Groep heeft aan Compello gevraagd om de Microsoft Exchange mail omgeving te moderniseren ten behoeve van de back-up en restore. 

Compello moderniseert de Exchange omgeving bij de Hartekamp Groep

Voor de uitvoering van het project wordt eerst een inventarisatie gemaakt van de bestaande Exchange omgeving, zodat deze optimaal kan worden afgestemd op de gewenste situatie. Uitgangspunt voor de modernisering is het inregelen van kleinere en specifiekere Exchange databases. Doelstelling hiervan is het eenvoudiger en sneller herstellen van mail uit de back-up.

De Hartekamp Groep biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Dit doen ze in de regio Kennemerland, Duin- en Bollenstreek, Amstelland en Meerlanden. In totaal heeft De Hartekamp Groep 37 woonlocaties, 19 dagbestedingslocaties, 3 kinderdagverblijven en 4 dienstencentra. Met 1600 medewerkers en 500 vrijwilligers zet de Hartekamp zich dagelijks in voor ruim 1800 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking.

www.hartekampgroep.nl