Nieuws

Nieuwe service infrastructuur voor NAK

Bij de NAK – Nederlandse Algemene Keuringdienst voor zaaizaad en pootgoed - is een verbeterproject gestart voor de ICT voorziening, wat heeft geresulteerd in de opbouw van een compleet nieuwe service georiënteerde infrastructuur gebaseerd op Microsoft producten. De NAK heeft Pointeast gevraagd ondersteuning te bieden bij de inrichting van een toekomstbestendige SharePoint omgeving. Pointeast is onderdeel van Compello en heeft brede kennis en ervaring op het gebied van SharePoint en aanverwante componenten.

Nieuwe service infrastructuur voor NAK

Voor de informatievoorziening naar haar klanten en medewerkers heeft de NAK gekozen voor Microsoft SharePoint Server 2013 als basis platform. Op basis van dit platform wordt o.a. een klantportaal en medewerkersportaal opgezet.

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Deze wettelijke taak wordt vervuld in opdracht en onder toezicht van de minister van Economische Zaken (EZ). De NAK beschikt over een geavanceerd laboratorium, een researchafdeling en een Proef-en Controlebedrijf. In de wereld loopt de NAK voorop in het onderzoeken van ziektes en afwijkingen in landbouwgewassen.

www.NAK.nl