Nieuws

Compello vervangt storage De Hartekamp Groep

De Hartekamp Groep heeft Compello gevraagd de storage van de productie omgeving te vervangen en mee te denken over de realisatie van de nieuwe back-up omgeving. De bestaande storage wordt ingezet als back-up storage om zodoende kostenefficiënt de overgang te realiseren naar de nieuwe back-up omgeving. De Hartekamp Groep heeft Compello ook ingezet om de plannen voor deze overgang uit te werken en te realiseren.

Compello vervangt storage De Hartekamp Groep

Om een gedegen en toekomstbestendige IT  te kunnen blijven garanderen wordt deze stap door de Hartekamp Groep tijdig gezet. Zo weet de Hartekamp Groep voor de lange termijn wat de IT uitgaven zijn en loopt het niet tegen eventuele ongeplande uitgaven aan.

 

De Hartekamp Groep biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Dit doen ze in de regio Kennemerland, Duin- en Bollenstreek, Amstelland en Meerlanden. In totaal heeft De Hartekamp Groep 37 woonlocaties, 19 dagbestedingslocaties, 3 kinderdagverblijven en 4 dienstencentra. Met 1600 medewerkers en 500 vrijwilligers zet de Hartekamp zich dagelijks in voor ruim 1800 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking.