Nieuws

De SER verlengt wederom beheercontract met Compello

Vanaf 2010 is Compello de IT-partner van de SER. De SER is sinds 1950 hét belangrijkste adviesorgaan van de regering op sociaal-economisch gebied. Regelmatig verschijnen er publicaties en rapporten die de kwalificatie “betrouwbaar en deskundig” meekrijgen. ICT levert voor de SER uiteraard een belangrijke bijdrage. Het belang van een hoog-beschikbaar IT-platform is evident.

De SER verlengt wederom beheercontract met Compello

Inmiddels is het contract wederom verlengt en bouwt Compello verder aan deze succesvolle en vruchtbare samenwerking op het gebied van IT-beheer. De SER maakt gebruik van de managed service diensten van Compello. Continue en pro-actief worden alle noodzakelijke controles uitgevoerd. Zo wordt iedere mogelijke verstoring vroegtijdig gesignaleerd en kan hier tijdig actie op worden ondernomen, zodat de beschikbaarheid van de geautomatiseerde bedrijfsprocessen gewaarborgd blijft.

Hiermee is de Sociaal-Economische Raad verzekerd van een optimaal werkende IT-omgeving en kunnen de eigen beheerders zich richten op de snel veranderende wereld van de informatie technologie. Hiermee wordt IT-beheer uitbesteedt aan Compello tegen lagere kosten en met behoud van kwaliteit.