Nieuws

Werkis kiest Compello beheer

Werkis uitzendbureau is een erkende intermediair van arbeid met de overtuiging dat werken goed en leuk moet zijn. De organisatie met vestigingen in Kampen, Emmeloord en Zwolle zocht de afgelopen maanden een nieuwe IT partner.

Werkis kiest Compello beheer

Een IT dienstverlener met oog voor, daar waar mogelijk, hergebruik van de bestaande hard- en software. Om te komen tot een gedegen advies heeft Compello een Quickscan op de ICT infrastructuur uitgevoerd met als resultaat een praktisch adviesrapport. Aan de hand hiervan kon de huidige IT omgeving worden geconsolideerd en een 5-jarige beheerovereenkomst aangegaan met YourSky, de managed serviceorganisatie van Compello. Een pragmatische aanpak waarmee het onderhoud en proactief beheer van de omgeving professioneel worden geborgd door het managed serviceteam. Hierdoor kan voor de komende jaren  IT op een kostenefficiënte manier worden ingezet voor de noodzakelijke bedrijfsprocessen.