Nieuws

MarketingOost is gemigreerd naar het Compello Datacenter

Na een uitgebreide inventarisatie heeft MarketingOost haar IT omgeving volledig verplaatst naar het Compello Datacenter. MarketingOost is reeds een Managed Services klant van Compello.

MarketingOost is gemigreerd naar het Compello Datacenter

MarketingOost bestaat uit 6 toeristische (regio)merken, te weten; IJsseldelta, WaterReijk Weerribben Wieden, Zwolle, Vechtdal Overijssel, Salland en Hanzesteden langs de IJssel. MarketingOost streeft naar het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van deze merken. Ze doet dit door middel van regio-en stadsmarketing in de brede zin van het woord. De nadruk ligt op recreatie en toerisme, maar er is steeds meer aandacht voor andere domeinen, zoals wonen, werken, onderwijs en zorg, die samen met toerisme en recreatie de aantrekkelijkheid van stad en regio bepalen.

Begin dit jaar zijn de besprekingen met MarketingOost geïnitieerd voor een nieuwe IT omgeving.

Snel werd duidelijk dat deze regionale stichting behoefte heeft aan grote flexibiliteit in de IT omgeving. Dit zowel in aantallen werkplekken als ook in het volume van de omgeving. De sleutel tot deze samenwerking was dan ook dat Compello haar Datacenter diensten levert op basis van pay per use. Dat was, naast de bewezen kennis en kwaliteit de doorslag tot deze verdere samenwerking.