Nieuws

Blog: Erwin Giesbers CEO - Innovatie in de wolken

Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat de veranderingen binnen de informatie technologie elkaar met hoge snelheid opvolgen. Met een groter understatement kon ik mijn blog dan ook niet beginnen. Toch wil ik proberen u mee te nemen in de wondere wereld die ‘rapidly changing IT’ heet.

Blog: Erwin Giesbers CEO -  Innovatie in de wolken

We zijn nog maar net gewend aan een nieuwe techniek of we staan alweer aan de vooravond van een andere nieuwe techniek. Iets wat begint als onbeduidend, iets waar we ons nauwelijks enige voorstelling van kunnen maken, wordt na verloop van tijd iets wat niet meer weg te denken valt. Zo geloofde in 1996 nog maar 1% van de mensen dat internet voor hen van belang zou kunnen worden.
Cloud Computing is zo’n IT paradigma. “Cloud computing is de levering van IT-capaciteit als een service in plaats van een product. Hierbij worden computermiddelen (netwerken, servers, opslag, applicaties, diensten etc.) beschikbaar gesteld op een snelle, gemakkelijke, beveiligde en toegankelijke manier met een minimale beheerslast.”


En, om maar meteen met de deur in huis te vallen: Ik denk dat Cloud Computing de komende jaren gaat leiden tot een significante verandering. Met name in de manier waarop technologie-leveranciers om zullen gaan met hun klanten en omgekeerd. Het gaat zorgen voor een verschuiving van het afnemen van IT-producten (hard- en software) naar het afnemen van diensten door middel van een abonnement. Een servicecontract. Betalen naar verbruik wordt het adagium. Het betekent tevens het einde van het tijdperk van lokale, centrale systemen, gefinancierd en onderhouden door het bedrijf zelf. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het “Cloud Services Model” de komende jaren hét belangrijkste model gaat worden. Als opvolger van lokale, gecentraliseerde (mainframe), client-server-en netwerksystemen. Alles uit de wolk!


Timing is everything. Natuurlijk gaat dit niet van de ene op de andere dag. Dat zou ook onverstandig zijn. Veel bedrijven zullen de komende jaren gebruik gaan maken van een hybride omgeving. Deels in de Cloud, deels On-Premise. Maar ontegenzeggelijk is de trend zichtbaar. IT-dienstverleners worden steeds vaker gevraagd om diensten tegen een vast bedrag en tegen vaste condities te leveren. Dit biedt kansen om samen met datacenters en applicatieleveranciers de gewenste functionaliteit als nutsvoorziening aan te bieden. Toegevoegde waarde zal verder bestaan uit het migreren naar de Cloud, het realiseren van veilige en betrouwbare toegang en het begeleiden van de schaalbaarheid. Daarnaast geloof ik dat het onderhoud van de IT-omgeving één van de belangrijke taken van IT-dienstverleners gaat worden, gemanaged vanuit goed beveiligde lokale datacenters. Lokaal, omdat ik denk dat een private Cloud vraagt om een lokale approach. Daar waar het een private Cloud betreft, blijft het belangrijk voor bedrijven en instellingen te weten waar hun kostbare informatie zich bevindt. Niet in de laatste plaats gedreven door wet- en regelgeving. Hiermee wordt ook regionaal werkgelegenheid gecreëerd. De vraag naar goed opgeleide IT-ers zal toenemen. IT-dienstverlening zal opschuiven van het traditionele model (verkoop van hardware en software licenties) naar het Cloud-model.


Alleen al uit economisch perspectief verwacht ik dat de investeringen van bedrijven in hard- en software zullen afnemen en dat velen zullen kiezen voor het Cloud-model. Economische onzekerheid zal ook nu weer een impuls geven aan het outsourcen van IT. Bedrijven zullen kritisch kijken naar hun bedrijfsprocessen en daar waar mogelijk onderdelen gaan uitbesteden. Alles met als voornaamste doel om de kosten omlaag te krijgen, maar zonder de regie te verliezen. Ik zie momenteel professionele datacenters samen met hardware-en softwareleveranciers fors investeren in de Cloud. Dit is een interessante ontwikkeling: niet meer de klant, maar de leverancier investeert. Er komt een transformatie van eigendom van IT-middelen (CAPEX) naar diensten (OPEX). En dit zal leiden tot diepgaande veranderingen in de markt als geheel. Cloud Computing zal de nieuwe economie leiden en een golf van IT- innovaties opleveren. Er hoeft namelijk niet meer geïnvesteerd te worden in de middelen, zodat de ideeën sneller kunnen worden opgepakt en uitgewerkt. De risico's zijn veel lager. Cloud wordt dé innovatieversneller!


Erwin Giesbers, CEO Compello