Nieuws

Compello heeft onderzoek uitgevoerd bij PCBO Apeldoorn

woensdag 19 april

Compello heeft voor Stichting PCBO Apeldoorn een onderzoek uitgevoerd en rapportages opgesteld in het kader van haar toekomstbestendige IT infrastructuur. PCBO is zich sterk bewust van de veranderingen op het gebied van onderwijsvernieuwing en ICT. Zij wenst in de ontwikkeling van haar onderwijs ruimte te scheppen voor haar leerkrachten om te innoveren. Hierbij moet gedacht worden aan de route naar een-op-een onderwijs, adaptieve leermethoden en mogelijk zelfs geïndividualiseerde leerwegen. 

Compello heeft onderzoek uitgevoerd bij PCBO Apeldoorn

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken heeft PCBO een project gestart dat haar ICT infrastructuur hiervoor gereed zal maken. Daarmee wordt een fundament gelegd waarop haar 27 scholen de invulling van hun onderwijsvisie kunnen bouwen. Dit fundament moet de scholen ruimte en vrijheid bieden voor hun onderwijsvisie en innovaties in onderwijsconcepten. Tegelijkertijd dient dit fundament het behoud van de (schaal-) voordelen van standaarden te borgen.

 

Compello heeft het onderzoek uitgevoerd en de daaruit voortkomende rapportages opgesteld. Hierbij zijn de volgende rapportages opgeleverd:

  • Strategisch plan
  • Functioneel plan
  • Globaal technisch plan 
  • Beveiligingsplan
  • Implementatieplan

Compello heeft gedurende dit traject gesproken met diverse stakeholders zowel binnen als buiten PCBO. Na afronding van het traject zijn de plannen gepresenteerd. Als vervolgstap zijn inmiddels detailontwerpen opgesteld voortvloeiend uit deze plannen om PCBO te helpen bij het realiseren van haar toekomstbestendige ICT infrastructuur.

Wilt u ook weten wat Compello voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op via info@compello.nl.