Nieuws

Infosessie digitale spionage "De Hacker vertelt"

Donderdag 21 april was bij Compello de infosessie digitale spionage "De Hacker vertelt". Tegenwoordig is een visitekaartje al voldoende om kwaadwillende hackers hun gang te laten gaan. Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwsberichten over hacking, computercriminaliteit, privacygevoelige gegevens en onzorgvuldig gebruik van sociale media.

Infosessie digitale spionage "De Hacker vertelt"

Ethisch hacken

Een ethisch hacker is een computer- en netwerk beveiligingsconsultant die IT systemen en netwerkinfrastructuren onderzoekt op beveiligingsfouten die kwaadwillende hackers zouden kunnen misbruiken om de betrouwbaarheid van de IT-infrastructuur negatief te beïnvloeden. Tijdens een ethische hack worden computersystemen onderzocht op een wijze die vergelijkbaar is met de aanpak die computerkrakers hanteren.

Het verschil tussen kwaadwillende computerkrakers en ethisch hackers is de manier waarop met de bevindingen wordt omgegaan. Waar een computerkraker ongeoorloofd misbruik maakt van de aangetroffen kwetsbaarheden, voorziet een ethisch hacker zijn opdrachtgever van een duidelijke rapportage die aangeeft wat er moet gebeuren om de beveiligingskwetsbaarheden weg te nemen.

Vele gevaren liggen dus op de loer. In de sessie die bij Compello heeft plaatsgevonden is besproken hoe organisaties en medewerkers deze gevaren zelf kunnen gaan onderkennen. Tevens werd aan de hand van praktische voorbeelden op deze gevaren gewezen.