Nieuws

Compello levert IT infrastructuur kennis bij MapXact

Compello levert IT infrastructuur kennis aan MapXact voor de verdere professionalisering van haar IT omgeving. De IT infrastructuur is een essentieel onderdeel van MapXact voor haar dienstverlening. 

Compello levert IT infrastructuur kennis bij MapXact

MapXact is een zeer innovatieve organisatie. Stoepen, tegels, palen, gevels, kabels en leidingen brengt MapXact in beeld. In 3D, nauwkeuriger en sneller dan ooit combineert MapXact Mobile Mapping, 3D-scanners en grondradartechnologie met unieke software. 

Voor de realisatie van deze zaken is een perfect functionerende IT infrastructuur van essentieel belang. Alle componenten van de IT infrastructuur moeten volledig afgestemd zijn op de hoge eisen die gesteld worden. Denk hierbij o.a. aan een optimale en schaalbare opslag, toegang vanaf diverse locaties en redundantie in de componenten voor een hoge beschikbaarheid. Op al deze vlakken heeft Compello ruime kennis en ervaring.

In het kader van de verdere professionalisering van de IT infrastructuur is als eerste de Juniper switch en firewall omgeving geoptimaliseerd. Volgende stappen in het traject zijn het realiseren van een back-up en uitwijk omgeving in het datacenter en het realiseren van een volledige managed services dienstverlening voor deze componenten.