Nieuws

SharePoint Online implementatie bij Raet door Compello

Raet maakt inmiddels geruime tijd gebruik van Microsoft SharePoint 2010. Hierbij wordt het samenwerken in documenten toegepast en fungeert SharePoint als toegangsportaal tot rapportages van Raet. I.v.m. de steeds verder toenemende internationalisering binnen Raet is de behoefte ontstaan om op een eenvoudige wijze meer met buitenlandse collega's samen te werken.

SharePoint Online implementatie bij Raet door Compello

De huidige IT infrastructuur is niet optimaal ingericht voor deze verder toenemende internationalisering. Omdat Raet reeds beschikt over Microsoft Office 365 voor haar email en collaboration functionaliteiten, is de wens aanwezig om zoveel mogelijk functionaliteiten over te brengen naar SharePoint Online.

Pointeast (onderdeel van Compello) heeft veel ervaring met het inrichten van Microsoft SharePoint omgeving zowel op locatie als binnen SharePoint Online. Voor Raet wordt in eerste instantie de SharePoint Online basis opzet gerealiseerd conform te best practices van Microsoft en de ervaringen van Pointeast binnen andere soortgelijke projecten.

Het documentbeheer wordt verder uitgebreid waarbij de bestaande structuur de basis vormt. Tevens wordt de vormgeving van Raet toegepast. Ook wordt de MySite functionaliteit inclusief Onedrive for Business toegepast om op een eenvoudige wijze met elkaar in contact te blijven en persoonlijke documenten te kunnen opslaan en delen.

Voor de migratie van de bestaande SharePoint content naar SharePoint Online wordt gebruik gemaakt van Metalogix Content Matrix Express. Pointeast heeft ruime ervaring met de migratie van content middels deze tool. Tevens worden instructies aan de beheerders van Raet gegeven zodat delen van de migratie zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.