Nieuws

De Hartekamp Groep verlengt Managed Services overeenkomst

De Hartekamp Groep heeft recent de Managed Services overeenkomst met Compello verlengd. Hiermee wordt de nauwe samenwerking tussen De Hartekamp Groep en Compello als IT partner van de afgelopen jaren bevestigd en verder versterkt.

De Hartekamp Groep verlengt Managed Services overeenkomst

Het ontzorgen van De Hartekamp Groep is de belangrijkste taak van de IT specialisten van Compello. Het belang van probleemloos netwerk- en serverbeheer is evident, maar daarbij is Compello constant bezig haar kennis te actualiseren en in staat dit effectief in te zetten bij De Hartekamp Groep.

Naast de inzet in het kader van de Managed Services dienstverlening heeft Compello in de afgelopen jaren diverse verbetertrajecten op IT gebied doorgevoerd bij De Hartekamp Groep. Ook naar de toekomst toe zal Compello de IT roadmap gezamenlijk met De Hartekamp Groep opstellen zodat een toekomstbestendige IT infrastructuur wordt gerealiseerd. 

De Managed Services overeenkomst tussen Compello en De Hartekamp Groep bestaat uit:

  • Telefonische en remote ondersteuning door een modern ingeregelde Servicedesk
  • 24 x 7 monitoring van de IT infrastructuur
  • Proactief on-site beheer 
  • 24 x 7 escalatie dienst

De Hartekamp Groep biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Dit doen ze in de regio Kennemerland, Duin- en Bollenstreek, Amstelland en Meerlanden. In totaal heeft De Hartekamp Groep meer dan 60 locaties. Met 1550 medewerkers en 725 vrijwilligers zet De Hartekamp Groep zich dagelijks in voor ruim 1800 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking.