Nieuws

Doelmatige IT voor de zorg

Compello, leverancier van professionele IT-infrastructuren, zal  technologie van  InterSystems gebruiken bij het leveren van specifieke oplossingen voor de zorgsector.

Doelmatige IT voor de zorg

In de zorgsector is de vraag naar ICT-oplossingen voor  zowel de primaire zorgprocessen als de ondersteunende processen voor de bedrijfsvoering erg groot. De sector wordt geconfronteerd met ingrijpende veranderingen, met name op het gebied van financiering. Zorgverleners moeten efficiënter gaan werken en verantwoording afleggen over de uitgevoerde behandelingen en de investeringen in middelen en menskracht. Die doelmatigheid ontslaat de zorgverleners niet van hun maatschappelijke taak mensen met fysieke dan wel psychische problemen zo goed mogelijk bij te staan.

Compello opereert vanuit de visie dat een goede ICT dienstverlener in de gezondheidszorg de taal van deze sector moet spreken. Dat impliceert dat zowel voor de zorgverleners en behandelaars als het management informatiesystemen worden ingericht die hen ondersteunen in de uitvoering van hun dagelijkse taken.

Door de strategische samenwerking met InterSystems beschikt Compello over technologie voor de  integratie van verschillende klinische applicaties, voor analyse toepassingen en voor  het coördineren van  uiteenlopende zorgprocessen. Deze technologie heeft zich wereldwijd bewezen bij gerenommeerde zorginstellingen en  bij nationale en regionale  netwerken voor het uitwisselen van patienteninformatie.