Nieuws

 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT.

Volg ons ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.

 • Inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dat gebeurt vele malen per dag voor allerlei verschillende diensten. Om al deze wachtwoorden te onthouden worden vaak wachtwoordapplicaties gebruikt, worden gebruikersnamen en wachtwoorden opgeschreven of worden te simpele wachtwoorden gebruikt voor bedrijfskritische applicaties. Het zou echter veel praktischer zijn wanneer er een oplossing is waarmee de gebruiker slechts één keer goed beveiligd in hoeft te loggen. Dat kan middels identity management in combinatie met single sign-on.

  Lees meer
 • Pointeast (onderdeel van Compello) gaat voor het Historisch Centrum Overijssel een nieuw Intranet bouwen op basis van SharePoint Online. Hierbij wordt gestart met de realisatie van een Document Management Systeem (DMS) binnen het nieuwe Intranet.

  Lees meer
 • Na afronding van de opgestelde plannen in het kader van de toekomstbestendige IT infrastructuur voor PCBO Apeldoorn heeft Compello tevens de opdracht gekregen om de volgende stappen uit te voeren. Als eerste vervolgstap zijn detailontwerpen opgesteld voor de nieuwe IT infrastructuur. Na afronding en goedkeuring van de detailontwerpen is een demo omgeving (POC) opgesteld om de functionaliteiten en werkwijze zoals beschreven in de detailontwerpen te realiseren.

  Lees meer
 • Pointeast (onderdeel van Compello) ondersteunt inmiddels geruime tijd de Gemeente Zwolle bij haar Microsoft SharePoint werkzaamheden (zowel op het gebied van beheer, projecten als trainingen). Deze inzet is recent wederom verlengd, zodat Gemeente Zwolle langere tijd gebruik kan maken van onze SharePoint specialisten.

  Lees meer
 • Het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar heeft Compello gevraagd om voor de werkgroep RedBot een vooronderzoek IT uit te voeren. RedBot is de online plek waar informatie gevonden wordt over het digitaal Fries erfgoed. Er is een project aan de gang waarbij een groot deel van het Fries cultureel erfgoed digitaal wordt gemaakt. Vanaf 2018 kan iedereen online zoeken naar cultureel Fries erfgoed. Denk dan aan oude kaarten uit je regio, museumcollecties, Friese literatuur of films en foto’s. Maar ook notariële aktes, oude juridische stukken en informatie over monumenten.


   

   Lees meer
  • Compello heeft de dienstverlening 'Single Point of Contact' opgezet. Om een hoge kwaliteit van dienstverlening aan de medewerkers van onze klanten te kunnen bieden is centrale registratie en coördinatie rondom ICT processen met betrekking tot vele verschillende leveranciers cruciaal. Inmiddels wordt deze dienst door verschillende klanten afgenomen waaronder een middelgrote zorginstelling in het westen van het land. Middels deze 'Single Point of Contact' -dienstverlening (S.P.O.C.) vervult Compello de rol van ICT service integrator.

   Lees meer
  • Compello heeft voor Stichting PCBO Apeldoorn een onderzoek uitgevoerd en rapportages opgesteld in het kader van haar toekomstbestendige IT infrastructuur. PCBO is zich sterk bewust van de veranderingen op het gebied van onderwijsvernieuwing en ICT. Zij wenst in de ontwikkeling van haar onderwijs ruimte te scheppen voor haar leerkrachten om te innoveren. Hierbij moet gedacht worden aan de route naar een-op-een onderwijs, adaptieve leermethoden en mogelijk zelfs geïndividualiseerde leerwegen. 

   Lees meer
  • Compello is reeds lange tijd de IT partner van Koskamp voor zowel de managed services dienstverlening als de IT projecten. De bestaande IT infrastructuur van Koskamp heeft een vernieuwing nodig om de continuïteit van de geautomatiseerde bedrijfsprocessen te kunnen blijven garanderen. Compello heeft hiervoor een IT architectuurplan gemaakt en is bezig met de implementatie.

   Lees meer
  • De SWKGroep heeft Compello gevraagd om de IT roadmap op te stellen. De werkplek verandert en gebruikers willen op elk willekeurig moment, elke plek en op elk device toegang tot data en applicaties. Om de transitie naar deze toekomstbestendige en veilige IT infrastructuur te doorlopen is het van belang om een duidelijke IT roadmap op te stellen. In de IT roadmap wordt aan de hand van de bestaande situatie en de wensen en eisen een toekomstvisie opgesteld inclusief een plan van aanpak om tot deze toekomstige situatie te komen.

   Lees meer
  • VanWonen Vastgoedontwikkeling is een afsplitsing van de BAM-dochter AM in Noordoost Nederland. Als gevolg van deze afsplitsing dient een eigen IT omgeving te worden gerealiseerd. Tevens dient de migratie van data, mail, applicaties en werkplekken plaats te vinden naar de nieuwe IT omgeving van VanWonen. Compello heeft hiervoor een IT architectuurplan gemaakt en voert de implementatie en migratie uit.

   Lees meer
  • Compello is reeds lange tijd de IT partner van Biohorma voor zowel de managed services dienstverlening als de IT projecten. De bestaande IT infrastructuur van Biohorma heeft een vernieuwing nodig om de continuïteit van de geautomatiseerde bedrijfsprocessen te kunnen blijven garanderen. Compello heeft hiervoor een architectuurplan gemaakt en is bezig met de implementatie hiervan.

   Lees meer
  • Door de groei van het applicatielandschap en het aantal gebruikers is uitbreiding van het virtualisatieplatform van Concern voor Werk vereist. Concern voor Werk heeft Compello gevraagd om deze uitbreiding voor haar te realiseren.

   Lees meer
  • Compello gaat bij Pluimveeslachterij Remkes uit Epe de bestaande IT infrastructuur moderniseren, zodat deze is afgestemd op de huidige wensen en eisen. Middels een inventarisatie op locatie, gesprekken met de medewerkers en het opstellen van de gestelde eisen, heeft Compello een adviesrapport opgesteld. 

   Lees meer
  Archief